ASHA İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

Kendimizi anlattığımız tüm cümleleri bir akit sayar, ticari tanımlardan önce bu bakış açımızı ortaya koyarız.
İnsani olguları ön planda tutarak prensiplerimizi kurgularız.

Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş. ve şubeleri olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken temel hedefimiz; çevreye duyarlı olmak, kirliliği önlemek ve ilgililerin sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş sağlığı güvenliği ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmektir.

Bu hedefe ulaşmak için;

 • İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uyum sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincini arttırmayı,
 • Tehlike ve riskleri belirleyip, değerlendirerek bunlara yönelik koruyucu önlemler almayı ve riskleri mümkün olan en düşük seviyeye indirebilecek teknolojileri araştırmayı,
 • Faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek iş kazaları, meslek hastalıkları, çevre boyutları ve acil durumları tanımlayı, bu sırada oluşabilecek kayıpları hedeflerimiz doğrultusunda en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
 • Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmayı, çevreye ve insan sağlığına zararı olan maddeleri kontrol altında kullanmayı ve azaltmayı,
 • Atık yönetim sistemi kurarak, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkünse geri kazanmayı veya çevreye uygun bertarafını sağlamayı,
 • İş sağlığı güvenliği ve çevre sistemlerimizi geliştirmek için, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmayı, şikayet ve talepleri değerlendirerek gereken önlemleri almayı,
 • Faaliyetlerimizin tamamında yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak atık oluşumunu, enerji tüketimini ve doğal kaynak tüketimini minimum seviyede tutmayı,
 • Atmosfere salınan emisyon değerlerini sürekli kontrol altında ve sınır değerler altında tutmayı,
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
 • Politikamızı kamuoyuna açık tutmayı ve politikaya uyumu gözden geçirmeyi, taahhüt ederiz.