İnsan Kaynakları Yaklaşımı

Tüm paydaşlarımıza güven telkin eder, iş yapma aşamalarımızın tamamının arkasında durabilmemizi sağlayacak ilkeler bütününe inanır ve öyle hareket ederiz.

İK Vizyonumuz

Firma değerleri ile uyumlu, global bakış açısına sahip, bağlılığı yüksek, sahip olduğu yaratıcılık ve yüksek performans kültürü ile değer katan işgücü tarafından tercih edilen ve çalışılmak istenen şirket olmak.

İK Politikamız

Sahip olduğu başarıya çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Assan Hanil,

  • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı.
  • Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
  • Farklı bakış açıları vebilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
  • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
  • Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,
  • Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

Biz gücümüzü beraber olmaktan, birbirimizi yüceltmekten alıyoruz çünkü BİZ Birlikte Güçlüyüz.Şirketimiz İnsan Kaynakları yaklaşımı, KibardaBiz Projesi kapsamına entegre oluşturulmuştur. Kibardabiz Projesi hakkında detay bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.