Çevre ve İSG Uygulamaları

Asla etik değerlerden, çevre bilincinden, doğruluktan, sosyal sorumluluk ve gelecek kuşaklara olan ödevlerimizden ödün vermedik.

  • Çevre ve ISG Farkındalık Çalışmaları
  • Kişisel Koruyucu Donanım Otomatı
  • Boyahane Emniyet Otomasyon Sistemleri
  • Acil Durum Tatbikatları
  • Makine Emniyet İyileştirmeleri
  • Çevre Kazası Acil Müdahale Donanımları
  • Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi
  • Sıfır Kaza Kutlama Aktiviteleri
  • Fabrika Güvenlik Turları