İyi Uygulamalar

Yarattığımız her avantajı rekabet gücümüze ve yarınlara katarız.

 • Tam Zamanında Üretim (Just in Time, JIT)
 • Tam Sırasında Üretim (Just in Sequence, JIS)
 • E-Kanban Sistemi
 • Yalın Üretim Yaklaşımları
 • Rota Bazlı Malzeme Çekme Sistemi Uygulamaları (Milkrun)
 • Ergonomik Risk Analizleri
 • Boyahane Emniyet Otomasyon Sistemi
 • Araç Yükleme Optimizasyonu
 • Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile Çevre Yönetimi
 • Rotasyon Bazlı Ergonomi Çalışması
 • İnsansız Taşıma Aracı (AGV)
 • Ütüleme Robotu