Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Kendimizi anlattığımız tüm cümleleri bir akit sayar, ticari tanımlardan önce bu bakış açımızı ortaya koyarız.
İnsani olguları ön planda tutarak prensiplerimizi kurgularız.

Assan Hanil Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. olarak;

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; koltuk, iskelet kaynak, kapı veya pano, torpido plastik tampon, tavan kaplaması, yer halısı, bagaj içi kaplama, Package Tray, şişirme ve enjeksiyon yöntemleri ile elde edilen trim parçaları, tampon montajı, boyalı tampon ürünlerinin gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla Kullanılan Güvenlik önlemleri ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesisleri kapsar.

  • Kuruluş içerisinde ilgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,
  • Risk yönetimini güvence altına alarak bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak,
  • Bilgi güvenliği sisteminin üç ana öğesi olan gizlilik, bütünlük, ve erişebilirlik kurallarına uygun bir şekilde risklerin değerlendirilmesini, işlenmesini ve iyileştirilmesini desteklemek,
  • Bilgi güvenliği sistemlerinin kurallarına uymak ve sistemimizi sürekli iyileştirmek
  • Bilgiye erişebilirlik için iş gereksinimlerini karşılamak.
  • Açık, şeffaf ve etik kuralları önemseyen, yasal mevzuata uyan bir firma olmak.
  • Assan Hanil Yönetimi olarak, Bilgi Güvenliği Politikası’nın uygulanmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak, güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımın icra edilmesini yönetim tarafından desteklemek.
  • Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve iletişimi sağlayarak motivasyonu yüksek tutmak ve çalışan memnuniyetini arttırmak,
  • Bilgi güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurun insan olduğu bilinci ile başta çalışanları ve kritik tüm diğer paydaşlarının da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenlemek ve sonuçlarının takibini yapmak,
  • KVKK’unda belirtilen usul ve esaslara uygun davranmak.

Taahhüdümüzdür.

Atacan GÜNER
Genel Müdür
24.05.2022