Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Kendimizi anlattığımız tüm cümleleri bir akit sayar, ticari tanımlardan önce bu bakış açımızı ortaya koyarız.
İnsani olguları ön planda tutarak prensiplerimizi kurgularız.

ISO/IEC 27001 kapsamı, Koltuk, iskelet kaynak, kapı veya pano, torpido plastic tampon, tavan kaplaması, yer halısı, bagaj içi kaplama, Package Tray, şişirme ve enjeksiyon yöntemleri ile elde edilen trim parçaları, tampon montajı, boyalı tampon ürünlerinin gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullanıldığı güvenlik önlemlerini kapsamalı ve bu faliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesisleri içerir;

  • Kuruluş içerisinde ilgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,
  • Risk yönetimini güvence altına alarak bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak,
  • Bilgi güvenliği sisteminin üç ana öğesi olan gizlilik, bütünlük, ve erişebilirlik kurallarına uygun bir şekilde risklerin değerlendirilmesini, işlenmesini ve iyileştirilmesini desteklemek,
  • Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve iletişimi sağlayarak motivasyonu yüksek tutmak ve çalışan memnuniyetini arttırmak,
  • ISO 27001 kapsamında sürekli iyileştirmeyi ve bilgi güvenliği bilincini sağlamak için tüm süreç sahiplerine gerekli eğitimleri vermek,
  • Güvenlik ihlallerinde gerekli yatırımları yönetim olarak desteklemek,

Taahhüdümüzdür.