İş Sürekliliği Yönetimi Politikası

Otomotiv parça üreticilerinin önde gelen firmalarından olan ve ana ürün grupları içerisinde başlıca olarak koltuk sistemleri, tampon modül sistemleri, kapı paneli modül sistemleri, enstrüman panel modül sistemleri üretimi ile Assan Hanil Otomotiv ana faaliyet kapsamında sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için ISO 22301 standardının gerekliliklerine ve Kibar Holding İş Sürekliliği politikasına uygun şekilde İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni kurar, uygular ve sürekli iyileştirir.

Bu doğrultuda kurumumuz en başta insana verdiği değer ve can güvenliğinden, itibarından, sosyal sorumluluk bilincinden ve çevre duyarlılığından taviz vermeksizin;

  • Yaşanabilecek kesintilerin etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla önceden tanımlanmış iş sürekliliği risklerini yönetmeyi,
  • İş kesintisi durumunda kurumun faaliyetlerinin bütünlüğünü korumayı,
  • İş kesintilerinin kuruma olan finansal, operasyonel, yasal ve itibari etkilerini kabul edilebilir seviyelere indirmeyi,
  • İş kesintisi durumunda etkin bir karar alma süreci yürüterek doğru iç ve dış iletişim akışını sağlamayı,
  • Bir iş kesintisi sonrasında, normal çalışma düzenine dönüşün en verimli ve etkili şekilde gerçekleştirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için, önceden kritik faaliyetlerini belirlemeyi, plan ve prosedürleri oluşturmayı,
  • Kesinti sürelerini şirket, müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar açısından asgari düzeye indirmeyi,
  • Uygulanabilir tüm ulusal ve uluslararası uygunluk yükümlülüklerine uyum sağlamayı

Taahhüt eder.