Kalite Politikası

Kendimizi anlattığımız tüm cümleleri bir akit sayar, ticari tanımlardan önce bu bakış açımızı ortaya koyarız.
İnsani olguları ön planda tutarak prensiplerimizi kurgularız.

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’ nin temel prensibi, sürekli iyileştirmeyi bir hayat felsefesi olarak benimseyerek , mükemmel iş sonuçları elde etmek ve bu sayede müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır.

Bu amaca ulaşabilmek ancak;

  • Müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve analizi,
  • Eğitimli, bilinçli ve katılımcı çalışanlar,
  • Kalite bilinci yüksek ve kendini geliştirebilen tedarikçiler,
  • Kalite Yönetim Sistemi’ ni benimsemiş ve elde edilen verileri etkin olarak kullanabilme becerisine sahip bir yönetim,
  • Ürün kalitesini ve iş güvenliğini güvence altına alacak teknolojik uygulamalar,
  • Topluma ve çevreye duyulan samimi saygı ve yasalara uyum

ile mümkün olacaktır.

Bu anlayışımızın doğal sonucu ise;

  • Rekabetçi maliyet yapısı,
  • Ürün ve proseslerde “0 (sıfır) hata”
  • Zamanında ve istenilen miktarda sevkiyat

olacaktır.

Bu amaçlar için çalışıp, her geçen gün biraz daha iyiye ulaşmayı hedefleyeceğimizi taahhüt ederiz.