Takdir ve Ödüllendirme

Günü ve ihtiyaçlarını gözetip, en iyiyi yapmaya odaklanırken daima yarınları da planladık. Böyle geliştik, böyle evrildik.

Biz’i bugünlere getiren en önemli iki unsurun temel değerlerimiz ve yönetim felsefemiz olduğuna inanıyoruz. Değişen rekabet ortamına hızlı uyum sağlayıp rekabet avantajı elde edebilmek için en güvendiğimiz ve fark yaratacak kaynağımız çalışanlarımızdır. Bu doğrultuda çalışanlarımızın yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak ortamların oluşmasına çok önem veriyoruz.

Çalışanları işiyle ilgili iyileştirme fikirleri oluşturmaya ve uygulamaya teşvik etmek, çalışanlara fikirlerini ve yaptıkları iyileştirmeleri sunabilecekleri imkan yaratmak, iyileştirme fikirleri oluşturan ve uygulayan çalışanları ödüllendirmek ve takdir etmek amacı ile kaizen öneri sistemi oluşturulmaktadır.

Bu sistemde çalışanları kaizen önerileri sunabilmekte, kurul tarafından ilgili konu başlıklarında ayın, 6 ayın ve yılın en iyi kaizen önerileri seçilerek ödüllendirilmekte ayrıca çalışanlar yıl içerisinde topladıkları kaizen öneri puanları ile ödül kataloğundan puanlarına karşılık gelen ödüllerden seçebilmektedirler.