Eğitim ve Gelişim

Günü ve ihtiyaçlarını gözetip, en iyiyi yapmaya odaklanırken daima yarınları da planladık. Böyle geliştik, böyle evrildik.

 • İnsan kaynağına büyük önem veren, bu anlamda sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen Assan Hanil`de,
  • Çalışanların talepleri
  • Pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerdeki gelişim alanları,
  • Yıllık hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimler,
  • Kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.
 • Bu süreç, pozisyon ve ünvan bazında liderlik gelişim programları, mentorluk ve koçluk çalışmaları ile de desteklenmektedir.
 • Gerçekleşen eğitimler sonunda katılımcılarımızın eğitimler ile ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak, eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenmektedir.
 • Saat ücretli çalışanların zorunlu mesleki eğitimleri ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışma standartlarına göre eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta ve bu eğitimler akredite kurumlar aracılığı ile düzenlenmektedir.

GELİŞİM SÜRECİMİZ

İnsan kaynakları odağımız, kurumsallaşma çalışmalarımızın bir uzantısı olarak, şirketimizin organizasyonunu daha profesyonel bir yapıya dönüştürmek ve bu yapıya dönüştürürken her yöneticinin bir insan kaynağı yöneticisi olmasıdır. Her yöneticinin bir insan kaynakları yöneticisi olması, işletme içerisinde liderlik rolünü üstlenmesi ve işletmenin gelecek stratejilerine yön verme yetki ve sorumluluklarına sahip olması hedeflerimiz arasındadır.

Amaçlarımız:

 • Ortak bir yönetim kültürü oluşturmak
 • Gelişime açık, gelişimin sürekliliğini sağlayacak kurumsal kültür geliştirmek
 • Kurumlarının başarısını arttırarak geleceğe taşıyan Kibar Holding liderlerini yetiştirmek
 • Uzmanlık alanlarında profesyonelliği desteklemek üzere sürekli gelişmeyi sağlamak

İÇ EĞİTMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARI

İç Eğitmen Yetiştirme Programı ile şirket içindeki uzmanlıkların yaygınlaştırılması, bilgi birikimlerini paylaşarak çalışanların gelişiminin sağlanması ve şirkette sürekli öğrenme ortamının canlı tutulması hedeflenmiştir.