Performans Yönetimi

Günü ve ihtiyaçlarını gözetip, en iyiyi yapmaya odaklanırken daima yarınları da planladık. Böyle geliştik, böyle evrildik.

Hissedarımız Kibar Holding’te olduğu gibi, şirketimiz için de başarı sürdürülebilir olmalıdır. Başarının sadece hedeflere ulaşmakla yetinmemek, geleceğe iz bırakan işler yapmak olduğuna inanırız. Bunu yaparken işimize kalbimizi koyar, performansımıza bilgi ve becerimiz kadar başarma arzumuzu da katarız çünkü BİZ Birlikte Güçlüyüz.


Dengelenmiş Hedef Kartı

Her yıl şirket hedeflerinden yola çıkarak dengelenmiş hedef kartı mantığı ile tüm beyaz yakalı çalışanlarımızın bu ana hedefe hizmet edecek müşteri, finans, süreç, öğrenme ve gelişim başlıklarında alt hedefleri bulunmaktadır. Bu hedefler tanımlı dönemlerde bir üst yönetici tarafından gözden geçirilir. Yıl sonunda hedef gerçekleşmeleriyle birlikte çalışanın pozisyonundan beklenen yetkinlikler önce çalışan tarafından sonra yöneticisi ile yüzyüze görüşülerek değerlendirilir. Hedeflerle ilgili sonuçlar şirketin hedeflerini gerçekleştirmedeki başarısına oranla prim olarak değerlendirilir, yetkinliklerle ilgili gelişim alanları ise bireysel gelişim ve yıllık eğitim planında değerlendirilir. Mavi yakalı çalışanlarımızın operasyonel işleri yapmaları için gerekli olan kriterler de her yıl düzenli olarak ölçülüp gözden geçirilmektedir.


Yetkinlikler

Uluslararası geçerliliği olan bir sistematik kullanılarak oluşturulan Kibar Liderlik Yetkinlikleri:

  • Güven Yaratma
  • Müşteri Odaklılık
  • Sonuç Odaklılık
  • Değişime Yardımcı Olma
  • Olumlu İş İlişkileri Oluşturma

Yetkinlik değerlendirme sonucunda gelişim alanları tespit edilerek bireysel gelişim planları oluşturulmakta ve takip edilmektedir.