Performans Yönetimi

Günü ve ihtiyaçlarını gözetip, en iyiyi yapmaya odaklanırken daima yarınları da planladık. Böyle geliştik, böyle evrildik.

Hissedarımız Kibar Holding’te olduğu gibi, şirketimiz için de başarı sürdürülebilir olmalıdır. Başarının sadece hedeflere ulaşmakla yetinmemek, geleceğe iz bırakan işler yapmak olduğuna inanırız. Bunu yaparken işimize kalbimizi koyar, performansımıza bilgi ve becerimiz kadar başarma arzumuzu da katarız çünkü BİZ Birlikte Güçlüyüz.


Dengelenmiş Hedef Kartı

Her yıl şirket hedeflerinden yola çıkarak dengelenmiş hedef kartı mantığı ile tüm beyaz yakalı çalışanlarımızın bu ana hedefe hizmet edecek müşteri, finans, süreç, öğrenme ve gelişim başlıklarında alt hedefleri bulunmaktadır. Bu hedefler tanımlı dönemlerde bir üst yönetici tarafından gözden geçirilir. Yıl sonunda hedef gerçekleşmeleriyle birlikte çalışanın pozisyonundan beklenen yetkinlikler önce çalışan tarafından sonra yöneticisi ile yüzyüze görüşülerek değerlendirilir. Hedeflerle ilgili sonuçlar şirketin hedeflerini gerçekleştirmedeki başarısına oranla prim olarak değerlendirilir, yetkinliklerle ilgili gelişim alanları ise bireysel gelişim ve yıllık eğitim planında değerlendirilir. Mavi yakalı çalışanlarımızın operasyonel işleri yapmaları için gerekli olan kriterler de her yıl düzenli olarak ölçülüp gözden geçirilmektedir.


Yetkinlikler

  • Ekibimizi Yönetiriz
  • Çalışanlarımızı Geliştiririz
  • Sorumluluğu Paylaşırız
  • İlham Veririz
  • Yenilikçiyiz
  • Karar Alırız
  • Planlı Hareket Ederiz
  • Sonuca Ulaşırız
  • Müşteri Odaklıyız
  • İş Birliği Yaparız