İyi Uygulamalar

Yarattığımız her avantajı rekabet gücümüze ve yarınlara katarız.

  • Tam Zamanında Üretim (Just in Time, JIT),
  • Tam Sırasında Üretim (Just in Sequence, JIS),
  • E-Kanban Sistemi,
  • Yalın Üretim Yaklaşımları,
  • Rota Bazlı Malzeme Çekme Sistemi Uygulamaları (Milkrun)
  • Ergonomik Risk Analizleri,
  • Boyahane Emniyet Otomasyon Sistemi,
  • Araç Yükleme Optimizasyonu,
  • Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile Çevre Yönetimi