İK Uygulamaları

Günü ve ihtiyaçlarını gözetip, en iyiyi yapmaya odaklanırken daima yarınları da planladık. Böyle geliştik, böyle evrildik.

Seçme ve Yerleştirme

Kibar Holding’in otomotiv sektörü içerisinde faaliyet gösteren grup şirketi olan şirketimizi geleceğe taşıyacak olan en önemli değerimiz çalışanlarımızdır. Bizi güçlü kılan ve gücümüze güç katmamızı sağlayan birbirimize duyduğumuz güvendir. Geleceğe yön vermemizi sağlayan ise yenilikçi bakış açımızdır çünkü BİZ Birlikte Güçlüyüz.

Assan Hanil’in hedeflerine ulaşması için katkı sağlayabilecek beceri ve yetkinliklere sahip kişilerin işe alımına olanak sağlamak için seçme ve yerleştirme sürecimiz "tüm adaylar için adil, eşit fırsatlar sunan ve yasal uygulamalar ile uyumlu" olarak yapılandırılmıştır.


Başvuru Süreci

 • Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için Assan Hanil veri tabanı, kariyer portalları ve bireysel başvurular değerlendirilerek, adaylar ön görüşmeye davet edilmektedir.
 • İnsan Kaynakları Departmanı ve bölüm yöneticileri ile yapılan görüşme sonucunda uygun görülen adaylara, pozisyonun gerekliliğine göre, dikkat testi, genel yetenek testi, yabancı dil testi, kişilik envanteri ve vaka çalışmaları uygulanmaktadır.
 • Bölüm yöneticisi tarafından onaylanan adaylara referans ve ücret çalışmaları sonrasında teklif sunulmaktadır.
 • Aday, iş teklifini kabul etmesinin ardından işe başlamaktadır. Oryantasyon ve İSG eğitimleri ile şirkete adaptasyon sağlanmaktadır.

Staj Programları

K-Team Genç Yetenek Programı

K-Team Genç Yetenek Programı ile hem üniversitelilerimizi iş hayatına hazırlıyor hem de şirketimize katılacak genç yetenekleri belirliyoruz. K-Team Genç Yetenek Programına katılanlar; görev aldıkları bölümlerde ekibin bir parçası olarak gerçek bir iş deneyimi yaşama fırsatı ve aynı zamanda ekibin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak kendini geliştirme imkanı elde ediyorlar. Aynı zamanda genç yeteneklerimiz çeşitli eğitimlere katılarak, kendi projelerini hazırlayabilmektedir. Programın sonunda başarılı olan K-Team üyeleri, hem şirketimiz hem de Kibar Holding bünyesindeki diğer şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Yeni Mezun Programı

Kibar Yeni Mezun Programı ile Assan Hanil'in gelecekteki liderlerini yetiştirmek amacıyla her yıl potansiyeli yüksek yeni mezun yetenekleri bünyemize katmayı hedefliyoruz.

Eğitim ve Gelişim

 • İnsan kaynağına büyük önem veren, bu anlamda sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen Assan Hanil`de, 
  • Çalışanların talepleri, 
  • Pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerdeki gelişim alanları, 
  • Yıllık hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimler, 
  • Kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.
 • Bu süreç, pozisyon ve ünvan bazında liderlik gelişim programları, mentorluk ve koçluk çalışmaları ile de desteklenmektedir.
 • Gerçekleşen eğitimler sonunda katılımcılarımızın eğitimler ile ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak, eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenmektedir.
 • Saat ücretli çalışanların zorunlu mesleki eğitimleri ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışma standartlarına göre eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta ve bu eğitimler akredite kurumlar aracılığı ile düzenlenmektedir.

KİBAR KARİYER OKULU

İnsan kaynakları odağımız, kurumsallaşma çalışmalarımızın bir uzantısı olarak, şirketimizin organizasyonunu daha profesyonel bir yapıya dönüştürmek ve bu yapıya dönüştürürken her yöneticinin bir insan kaynağı yöneticisi olmasıdır. Her yöneticinin bir insan kaynakları yöneticisi olması, işletme içerisinde liderlik rolünü üstlenmesi ve işletmenin gelecek stratejilerine yön verme yetki ve sorumluluklarına sahip olması hedeflerimiz arasındadır. Bu kapsamda Sabancı Üniversitesi ortaklığı ile çalışanların seviyelerine göre içerik, kapsam ve süresi değişen Kibar Kariyer Okulu uygulamamız devreye alınmıştır.

Amaçlarımız:

 • Ortak bir yönetim kültürü oluşturmak
 • Gelişime açık, gelişimin sürekliliğini sağlayacak kurumsal kültür geliştirmek
 • Kurumlarının başarısını arttırarak geleceğe taşıyan Kibar Holding liderlerini yetiştirmek
 • Uzmanlık alanlarında profesyonelliği desteklemek üzere sürekli gelişmeyi sağlamak

İÇ EĞİTMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARI

İç Eğitmen Yetiştirme Programı ile şirket içindeki uzmanlıkların yaygınlaştırılması, bilgi birikimlerini paylaşarak çalışanların gelişiminin sağlanması ve şirkette sürekli öğrenme ortamının canlı tutulması hedeflenmiştir.

Performans Yönetimi

Hissedarımız Kibar Holding’te olduğu gibi, şirketimiz için de başarı sürdürülebilir olmalıdır. Başarının sadece hedeflere ulaşmakla yetinmemek, geleceğe iz bırakan işler yapmak olduğuna inanırız. Bunu yaparken işimize kalbimizi koyar, performansımıza bilgi ve becerimiz kadar başarma arzumuzu da katarız çünkü BİZ Birlikte Güçlüyüz.


Dengelenmiş Hedef Kartı

Her yıl şirket hedeflerinden yola çıkarak dengelenmiş hedef kartı mantığı ile tüm beyaz yakalı çalışanlarımızın bu ana hedefe hizmet edecek müşteri, finans, süreç, öğrenme ve gelişim başlıklarında alt hedefleri bulunmaktadır. Bu hedefler tanımlı dönemlerde bir üst yönetici tarafından gözden geçirilir. Yıl sonunda hedef gerçekleşmeleriyle birlikte çalışanın pozisyonundan beklenen yetkinlikler önce çalışan tarafından sonra yöneticisi ile yüzyüze görüşülerek değerlendirilir. Hedeflerle ilgili sonuçlar şirketin hedeflerini gerçekleştirmedeki başarısına oranla prim olarak değerlendirilir, yetkinliklerle ilgili gelişim alanları ise bireysel gelişim ve yıllık eğitim planında değerlendirilir. Mavi yakalı çalışanlarımızın operasyonel işleri yapmaları için gerekli olan kriterler de her yıl düzenli olarak ölçülüp gözden geçirilmektedir.


Yetkinlikler

Uluslararası geçerliliği olan bir sistematik kullanılarak oluşturulan Kibar Liderlik Yetkinlikleri:
 

 • Güven Yaratma
 • Müşteri Odaklılık
 • Sonuç Odaklılık
 • Değişime Yardımcı Olma
 • Olumlu İş İlişkileri Oluşturma

Yetkinlik değerlendirme sonucunda gelişim alanları tespit edilerek bireysel gelişim planları oluşturulmakta ve takip edilmektedir.

Ücret ve Yan Haklar

Assan Hanil'de hem çalışanın yetkinliklerini hem yaptığı işin şirkete olan katkısını hem de zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini değerlendiren, yüksek performansı ödüllendiren, stratejik, adil, sistematik ve dinamik bir ücret yönetim modeli uygulanmaktadır.

Ücretler, aylık ücretli çalışanlarımız için yılda bir defa, saatlik ücretli çalışanlarımız için ise hizmet verdikleri sektör uygulamaları doğrultusunda iki defa gözden geçirilmektedir. Yılda 4 kez ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

Şirket performansının olumlu olduğu dönemlerde kişisel performansa bağlı prim sistemi uygulanmaktadır.

Tüm çalışanlar için özel sağlık sigortası imkanı bulunmaktadır. Bakmakla yükümlü oldukları aileleri de (eş-çocuk) özel sağlık sigortası kapsamında değerlendirilebilir.


Şirketimizde uygulanan temel yan haklar:

 • Özel Sağlık Sigortası (Çalışan katkılı)
 • Yakacak yardımı
 • Bayram harçlığı
 • Yıllık izin yardımı
 • Doğum yardımı
 • Evlilik yardımı
 • Ölüm yardımı
 • Öğrenim yardımı

Belirli yönetsel roller için uygulanan diğer yan haklar:

 • Araç Tahsisi
 • Cep telefonu ve gsm hattı

Takdir ve Ödüllendirme

Biz’i bugünlere getiren en önemli iki unsurun temel değerlerimiz ve yönetim felsefemiz olduğuna inanıyoruz. Değişen rekabet ortamına hızlı uyum sağlayıp rekabet avantajı elde edebilmek için en güvendiğimiz ve fark yaratacak kaynağımız çalışanlarımızdır. Bu doğrultuda çalışanlarımızın yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak ortamların oluşmasına çok önem veriyoruz.

Çalışanları işiyle ilgili iyileştirme fikirleri oluşturmaya ve uygulamaya teşvik etmek, çalışanlara fikirlerini ve yaptıkları iyileştirmeleri sunabilecekleri imkan yaratmak, iyileştirme fikirleri oluşturan ve uygulayan çalışanları ödüllendirmek ve takdir etmek amacı ile kaizen öneri sistemi oluşturulmaktadır. 

Bu sistemde çalışanları kaizen önerileri sunabilmekte, kurul tarafından ilgili konu başlıklarında ayın, 6 ayın ve yılın en iyi kaizen önerileri seçilerek ödüllendirilmekte ayrıca çalışanlar yıl içerisinde topladıkları kaizen öneri puanları ile ödül kataloğundan puanlarına karşılık gelen ödüllerden seçebilmektedirler.