Politikalar

Kendimizi anlattığımız tüm cümleleri bir akit sayar, ticari tanımlardan önce bu bakış açımızı ortaya koyarız.
İnsani olguları ön planda tutarak prensiplerimizi kurgularız.

İnsan Kaynakları Politikası

Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Assan Hanil,

 • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
 • Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
 • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
 • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,
 • Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

ASHA İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş. ve şubeleri olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken temel hedefimiz; çevreye duyarlı olmak, kirliliği önlemek ve ilgililerin sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş sağlığı güvenliği ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmektir.

Bu hedefe ulaşmak için;

 • İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uyum sağlamayı,
 • çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincini arttırmayı,
 • Tehlike ve riskleri belirleyip, değerlendirerek bunlara yönelik koruyucu önlemler almayı ve riskleri mümkün olan en düşük seviyeye indirebilecek teknolojileri araştırmayı,
 • Faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek iş kazaları, meslek hastalıkları, çevre boyutları ve acil durumları tanımlayı, bu sırada oluşabilecek kayıpları hedeflerimiz doğrultusunda en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
 • Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmayı, çevreye ve insan sağlığına zararı olan maddeleri kontrol altında kullanmayı ve azaltmayı,
 • Atık yönetim sistemi kurarak, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkünse geri kazanmayı veya çevreye uygun bertarafını sağlamayı,
 • İş sağlığı güvenliği ve çevre sistemlerimizi geliştirmek için, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmayı, şikayet ve talepleri değerlendirerek gereken önlemleri almayı,
 • Faaliyetlerimizin tamamında yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak atık oluşumunu, enerji tüketimini ve doğal kaynak tüketimini minimum seviyede tutmayı,
 • Atmosfere salınan emisyon değerlerini sürekli kontrol altında ve sınır değerler altında tutmayı,
 • çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
 • Politikamızı kamuoyuna açık tutmayı ve politikaya uyumu gözden geçirmeyi, taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

ISO/IEC 27001 kapsamı, Koltuk, iskelet kaynak, kapı veya pano, torpido plastic tampon, tavan kaplaması, yer halısı, bagaj içi kaplama, Package Tray, şişirme ve enjeksiyon yöntemleri ile elde edilen trim parçaları, tampon montajı, boyalı tampon ürünlerinin gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullanıldığı güvenlik önlemlerini kapsamalı ve bu faliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesisleri içerir;

 • Kuruluş içerisinde ilgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,
 • Risk yönetimini güvence altına alarak bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği sisteminin üç ana öğesi olan gizlilik, bütünlük, ve erişebilirlik kurallarına uygun bir şekilde risklerin değerlendirilmesini, işlenmesini ve iyileştirilmesini desteklemek,
 • Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve iletişimi sağlayarak motivasyonu yüksek tutmak ve çalışan memnuniyetini arttırmak,
 • ISO 27001 kapsamında sürekli iyileştirmeyi ve bilgi güvenliği bilincini sağlamak için tüm süreç sahiplerine gerekli eğitimleri vermek,
 • Güvenlik ihlallerinde gerekli yatırımları yönetim olarak desteklemek,

Taahhüdümüzdür.

Atacan GÜNER
Genel Müdür

20.11.2018

Kalite Politikası

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’ nin temel prensibi, sürekli iyileştirmeyi bir hayat felsefesi olarak benimseyerek , mükemmel iş sonuçları elde etmek ve bu sayede müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır.

Bu amaca ulaşabilmek ancak;

 • Müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve analizi,
 • Eğitimli, bilinçli ve katılımcı çalışanlar,
 • Kalite bilinci yüksek ve kendini geliştirebilen tedarikçiler,
 • Kalite Yönetim Sistemi’ ni benimsemiş ve elde edilen verileri etkin olarak kullanabilme becerisine sahip bir yönetim,
 • Ürün kalitesini ve iş güvenliğini güvence altına alacak teknolojik uygulamalar,
 • Topluma ve çevreye duyulan samimi saygı ve yasalara uyum
ile mümkün olacaktır.

Bu anlayışımızın doğal sonucu ise;

 • Rekabetçi maliyet yapısı,
 • Ürün ve proseslerde “0 (sıfır) hata”
 • Zamanında ve istenilen miktarda sevkiyat
olacaktır.

Bu amaçlar için çalışıp, her geçen gün biraz daha iyiye ulaşmayı hedefleyeceğimizi taahhüt ederiz.